‘De Dragers van het Beeld’ / ‘The Carriers of the Image’ – 4 – Razia Barsatie

De Dragers van het Beeld, in English: The Carriers of the Image, is an art exhibition that was held in the foyer of Theatre Thalia, from April 28 until May 7, 2017. It was part of the celebration of 180 years Theatre Thalia. Eight visual artists worked with the theme of death, and more: resurrection from death, new life …

Kit-Ling Tjon Pian Gi wrote a series of columns that we will be sharing on the SAX-blog. Today part 4, a text that accompanied the art work of Razia Barsatie. Please find the Dutch text under the English translation. 

Dragers van het Beeld 1 Razia Barsatie AK
Razia Barsatie, animation video, 2017 / PHOTO Ada Korbee, 2017

Razia Barsatie and the theme ‘transformation’

I have at my disposal, a radical formula for a type of being personally shameless, simply by just talking about it. I describe it as a domestic problem, but it is fundamental issues, having to do with repressed fear for emotions and culturally dictated power structures, that dominate daily life. It is truly liberating when I, as a young person, find an artistic and cultural intelligence to help me cope with a rigid and strict rule-bound moral in daily life, and to transform it into an open minded way of thinking.

This is in general the concept that inspires Razia Barsatie (35) as a visual artist.

Razia starts scribbling. Like a small child she makes spontaneous movements that express emotions. By using thick lines, thin lines, soft lines, but also hard lines and by using color, the emotions are enhanced.

When lines are placed close to each other, they form a solid surface. These surfaces and the way in which the lines are applied, reflect different emotions.

The image is created gradually while working. The energy of the scribbling causes the image to take shape, and her idea about the subject develops as well.

In spontaneity the image and the concept are born, because before there can be a rebirth, first there is a birth.

‘The rebirth is like a dream you don’t recognize’, says Razia. She works completely from the image as it comes along, by making her movements fully from her subconscious. Then all of a sudden there comes a consciousness of something that was already there. That is how the rebirth happens.

Razia Barsatie studied as a lead kindergarten teacher and at the same time visited the Nola Hatterman Art Academy from 2004 until 2008. Right after her graduation in 2008 she left for the Netherlands where she continued her studies at the Gerrit Rietveld Academie. As a graduate of the Gerrit Rietveld Academie in 2012, she returned to Suriname where she has since been a teacher at the Nola Hatterman Art Academy. Ever since 2010 she also works as a visual artist. She has participated in several art exhibitions in the Netherlands. Razia has one solo exhibition in Suriname to her name and has been an Artist-In-Residence in Moengo, on Aruba and in Amsterdam, the Netherlands. She is involved with the Moengo Festivals since 2013, and was recently a cast member of the theatre production ‘Ademhalen’ [to breathe].

Razia belongs to the age group that has never before seen an exhibition in Thalia. In the exhibition De Dragers van het beeld [The Carriers of the Image] held within the framework of Theatre Thalia 180 years, Razia presents animated films.

Asked whether she believes in reincarnation, she says: ‘In my family there is one case of reincarnation. My brother passed away eight years ago. Not long after his passing, a son was born, a child of my sister. My mother sees this grandchild as a reincarnation of her son. He is exactly as her deceased son was.’

Dragers van het Beeld Razia Barsatie dirk!
Razia Barsatie’s animation video, as seen on the top floor of Theatre Thalia / PHOTO dirk!, 2017
Dragers van het Beeld 2 Razia Barsatie AK
Razia Barsatie with visitors in front if her animation video / PHOTO Ada Korbee, 2017

TEXT Kit-Ling Tjon Pian Gi, 2017

Kit-Ling Tjon Pian Gi is a female visual artist from Suriname. She works and lives in Paramaribo, Suriname, South America. Kit-Ling studied visual art in Suriname and in the Netherlands. In 2005 Kit-Ling Tjon Pian Gi added the short video-film as a medium to her artwork. Kit-Ling Tjon Pian Gi makes paintings and drawings, inspired by the tropical rainforest, and the richness of the diverse cultures in Suriname.

Kit-Ling was the featured visual artist at the 13th International Conference of the Association of Caribbean Women Writers and Scholars. This conference, The Caribbean, the Land and the People; Women’s Efforts, Women’s Lives, was held in Suriname, in May 2012. Kit-Ling was the recipient of the Bridget Jones Award for 2013.

TRANSLATION Cassandra Gummels-Relyveld, 2017

PHOTOGRAPHY Razia Barsatie, dirk! & Ada Korbee, 2017

+++

Artists Merre Berghout, Overdo Berghout and Giovanni Jona performing Razia Barsatie’s ‘Reburth’ during ‘Living Art’ in Theatre Thalia, May 2017, where the art works from the exhibition De Dragers van het beeld [The Carriers of the Image] also appeared on stage / PHOTOS dirk!, 2017

+++

‘De Dragers van het Beeld’ / ‘The Carriers of the Image’ – 1 – Introduction

‘De Dragers van het Beeld’ / The Carriers of the Image – 2 –  Kit-Ling Tjon Pian Gi

‘De Dragers van het Beeld’ / The Carriers of the Image – 3 –  Winston van der Bok

‘De Dragers van het Beeld’ / The Carriers of the Image – 4 –  Razia Barsatie

‘De Dragers van het Beeld’ / The Carriers of the Image – 5 –  Soeki Irodikromo

‘De Dragers van het Beeld’ / The Carriers of the Image – 6 –  Dhiradj Ramsamoedj

‘De Dragers van het Beeld’ / The Carriers of the Image – 7 –  Sri Irodikromo

‘De Dragers van het Beeld’ / The Carriers of the Image – 8 – Anand Binda 

‘De Dragers van het Beeld’ / The Carriers of the Image – 9 –  George Struikelblok

+++

Razia Barsatie en de wedergeboorte

Ik heb de beschikking over een radicale formule van een soort persoonlijk ongegeneerd zijn, simpelweg door er gewoon over te praten. Ik beschrijf het als een huiselijk probleem, maar het zijn fundamentele zaken die te maken hebben met verdrongen angst voor emoties en cultuurgebonden machtsstructuren die het dagelijkse leven domineren. Het is een werkelijke verlossing, als ik als een jong persoon, een artistieke en culturele intelligentie vind, om te kunnen omgaan met een aan starre en strikte regels gebonden moraal in het dagelijks leven, en deze te veranderen in een onbekrompen wijze van denken.

Dit is het algemeen concept van Razia Barsatie (35 jaar) dat haar inspireert als beeldend kunstenaar.

Razia begint te krabbelen. Als een klein kind maakt ze spontane bewegingen die emoties uitdrukken. Door gebruik te maken van dikke lijnen, dunne lijnen, zachte lijnen, maar ook harde lijnen en het gebruik van kleur, worden de emoties versterkt.

Als lijnen dicht naast elkaar worden geplaatst, ontstaan er vlakken. Deze vlakken en de wijze waarop de lijnen worden aangebracht, geven verschillende gevoelens weer.

Al werkend ontstaat het beeld. Door de energie van het krabbelen, ontstaat de beeldvorming en ook haar idee over het onderwerp ontwikkelt zich.

In spontaniteit wordt zo het beeld en het concept geboren, want voordat er sprake is van wedergeboorte is er eerst een geboorte.

‘De wedergeboorte is als een droom die je niet herkent’, zegt Razia. Ze werkt helemaal vanuit het beeld dat ontstaat door volledig vanuit het onderbewuste bewegingen te maken. Dan komt er plotseling een bewustzijn van iets dat er al was. Zo ontstaat de wedergeboorte.

Razia Barsatie studeerde als hoofdkleuterleidster  en bezocht tegelijkertijd de Nola Hatterman Art Academy, van 2004 tot en met 2008. Direct na haar afstuderen in 2008 vertrok ze naar de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, Nederland, om verder te studeren. Als afgestudeerde van de Gerrit Rietveld Academie in 2012, is ze sindsdien leraar aan de Nola Hatterman Art Academy. Vanaf 2010 profileert zij zich ook als beeldend kunstenaar. Ze heeft meerdere keren meegedaan in groepsexposities in Nederland. Razia heeft één solo-expositie in Suriname op haar naam staan, en artist-in-residencies in Moengo, op Aruba en in Amsterdam, Nederland. Ze is sinds 2013 betrokken bij de Moengo Festivals en was niet zo lang geleden te zien in de theatervoorstelling ‘Ademhalen’.

Razia behoort tot de leeftijdsgroep die eerder nog nooit een expositie in Thalia heeft gezien. In de expositie De Dragers van het beeld in verband met Theater Thalia 180 jaar, zal Razia animatiefilmpjes vertonen.

Op de vraag of ze in reïncarnatie gelooft, zegt ze: ‘In mijn familie is er wel een geval van wedergeboorte. Mijn broer is acht jaar geleden overleden. Niet lang na zijn heengaan is er een zoon geboren, een kind van mijn zus. Mijn moeder ziet deze kleinzoon als een reïncarnatie van haar zoon. Hij is precies zoals haar overleden zoon was.’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s