Solo exhibition Xavier Robles de Medina – ‘als het hele lichaam oor zou zijn’ [if the whole body were an ear]

What:  Solo exhibition Xavier Robles de Medina – ‘als het hele lichaam oor zou zijn’ [if the whole body were an ear] (Facebook Event)

When: Thursday July 05, 2018, 19:00-21:00 hrs

Where: Readytex Art Gallery (RAG) (also on Facebook), Steenbakkerijstraat 30, Paramaribo, Suriname

Xavier 1

Solo exhibition Xavier Robles de Medina – ‘als het hele lichaam oor zou zijn’ [if the whole body were an ear]

On July 5th  Readytex Art Gallery (RAG) (also on Facebook) presents her first solo exhibition for the year 2018. It is visual artist Xavier Robles de Medina who will then ‘have the stage’ with an exhibition that is innovative and contemporary in both design and content. He gives the exhibition – as he often does with titles – an intriguing name: ‘als het hele lichaam oor zou zijn’ (if the whole body were an ear).

It is the first solo exhibition of Xavier Robles de Medina at Readytex Art Gallery and in Suriname. This young Surinamese artist who completed his first art degree at the Savannah College of Art and Design in the USA, is currently working on his MFA in Fine Arts at Goldsmiths in London. In the meantime, Xavier has expanded his artistic experience by working and participating in exhibitions in the Netherlands, the USA, Belgium, France, Zimbabwe, England and last year also with a Thursday-Night-Feature at Readytex Art Gallery.

‘als het hele lichaam oor zou zijn’ is an exhibition of contemporary art that is bound to challenge many a viewer’s traditional frameworks of artistic interpretation. Each work, just like the title, is unique and intriguing. Each work of art comes about from a carefully thought-out concept and a highly detailed and time-consuming creative process.  Xavier studies and dissects the work and theories of artists and authors from centuries past and incorporates the inspiration he derives, into his own work in a highly individualized manner, often referring to the base subject metaphorically or as a subtle allusion.

He creates among other things, a zoomorphic mask based on etches from the Flemish artist Frans Huys (1522), alludes to the theory of the cult value ascribed to hidden or covered works of art, and the concepts he conceives are generally influenced by his interest in an essay written by cultural philosopher and writer Walter Benjamin (1892) about the reproducibility of art. But ‘regular’ hair product advertisements, a deformed image of an ear, or specific fragments from video images, also lead to surprising works of art in various styles and techniques. He also involves students from Nola Hatterman Art Academy in his exhibition in a special way. In short, this is an exhibition that no art lover should miss. And indeed, how would we be able to enjoy all of this, …. if the whole body were an ear….???

Readytex Art Gallery invites everyone to visit this interesting exhibition. Because Xavier Robles de Medina is a young Surinamese artist who is gradually yet convincingly making his mark on an ever-expanding international art scene, and his career is certainly worth keeping a close eye on.

‘als het hele lichaam oor zou zijn’ is open to the public from Friday the 6th thru Saturday the 14th of July, from Monday – Friday, 8:00 am – 4:30 pm, and on Saturdays from 8:30am – 1:30 pm. Also open at night on Friday the 6th and Saturday the 7th of July from 7:00 – 9:00 pm.

More about Xavier Robles de Medina on the Sranan Art blog can be found here.

Xavier 2

+++

Solo-expositie Xavier Robles de Medina: ‘als het hele lichaam oor zou zijn’

Readytex Art Gallery presenteert op 5 juli aanstaande haar eerste solo-expositie voor het jaar 2018. Beeldend kunstenaar Xavier Robles de Medina staat dan in de schijnwerpers met een expositie die zowel inhoudelijk als qua inrichting, hedendaags en vernieuwend is. Hij geeft de expositie – zoals hij dat vaker doet met titels – een prikkelende naam: ‘als het hele lichaam oor zou zijn’.

Het is de eerste solo-expositie van Xavier Robles de Medina bij Readytex Art Gallery én in Suriname. Deze jonge Surinaamse kunstenaar die zijn eerste kunstopleiding aan de ‘Savannah College of Art and Design’ in de Verenigde Staten afrondde, werkt momenteel aan zijn MFA in Fine Arts aan Goldsmiths in London. Ondertussen heeft Xavier op kunstgebied ook werkervaring opgedaan en exposities gehad in Nederland, de VS, België, Frankrijk, Zimbabwe, Engeland en vorig jaar ook een Thursday-Night-Feature in Readytex Art Gallery.

‘als het hele lichaam oor zou zijn’ is een tentoonstelling met hedendaagse kunst die de traditionele kaders van artistieke interpretatie van veel kijkers zal uitdagen. Het werk is evenals de titel uniek en prikkelend. Elk kunstwerk komt tot stand vanuit een zorgvuldig bedacht concept en een zeer gedetailleerd en tijdrovend creatieproces. Xavier bestudeert en ontleedt onder andere het werk en de theorieën van kunstenaars en schrijvers van weleer en verwerkt de inspiratie die hij daaraan ontleent, volgens een geheel eigen intellectuele interpretatie, vaak metaforisch, of als een subtiele zinspeling, in zijn werk.
Zo creëert Xavier bijvoorbeeld een zoö-morfisch masker gebaseerd op etsen van de Vlaamse kunstenaar Frans Huys (1522), zinspeelt hij op de theorie over de cultwaarde die aan verborgen of bedekte kunstwerken gegeven wordt, en worden de concepten die hij bedenkt algemeen beïnvloed door zijn interesse in een essay van cultuurfilosoof en schrijver Walter Benjamin (1892) over de reproduceerbaarheid van kunstwerken. Maar ook een ‘gewone’ haarproductenadvertentie, een vervormd beeld van een oor, of specifieke videobeeldfragmenten leiden tot verrassende werkstukken in diverse stijlen en technieken. Ook betrekt hij studenten van Nola Hatterman Art Academy op een bijzondere manier bij zijn expositie. Kortom, deze expositie mag geen enkele kunstliefhebber overslaan. En warempel, hoe zouden wij van dit alles kunnen genieten, …als het hele lichaam oor zou zijn…???

Readytex Art Gallery nodigt iedereen uit om deze uitdagende expositie te bezoeken. Want Xavier Robles de Medina is een jonge Surinaamse kunstenaar die geleidelijk aan, maar zeer overtuigend zijn stempel drukt op een steeds groeiend internationaal kunstpodium en zijn carrière is zeker het volgen waard.

‘als het hele lichaam oor zou zijn’ is geopend voor het publiek vanaf vrijdag 6 juli tot en met zaterdag 14 juli van maandag tot en met vrijdag van 8:00 – 16:30 uur, en op de zaterdag van 8:30 -13:30 uur. Ook open in de avond op vrijdag 6 en zaterdag 7 juli van 19:00 – 21:00 uur.

Meer over Xavier Robles de Medina op het Sranan Art-blog is hier te vinden.

Xavier 3