Recommended: ‘Mental!’ in CBK Zuidoost

thumbnail_image002

Wat/What: Mental!

Waar/Where: CBK Zuidoost (Facebook), Anton de Komplein 120, Amsterdam, the Netherlands. Tel.: ++31 (0)2022 52880

Open/Open: 30 augustus-19 oktober 2019/August 30-October 19, 2019

Openingstijden/Opening hours: din t/m vrij 11:00-17:00 uur, zat 10:00-17:00 uur/Tue until Fri 11:00-17:00 hrs, Sat 10:00-17:00 hrs

Deelnemende kunstenaars/Participating artists: AiRich, Vesuhely Americaan, Marcel van den Berg, Sara Blokland, Jesper Buursink, Frederick Calmes, Monika Dahlberg, Brian Elstak, Lionstorm & Shertise Solano

Gastcurator/Guest curator: Raul Balai

De hele maand september en nog enkele weken daarna is er een bijzondere expositie te zien in de galerie CBK Zuidoost. Mental! gaat over de verschillende niveaus en vormen van mental slavery. Over het algemeen vinden deze hun oorsprong in het westers kolonialisme en de slavernij die daar onderdeel van is. Deze systemen vormen onder meer de basis voor de manier waarop onze economie georganiseerd is, hoe maatschappelijke klassen zich tot elkaar verhouden, hoe we omgaan met sekseverschillen en gender, heersende schoonheidsidealen en zij zijn de geboortekamer van de huidige concepten van ras en racisme. Hoe verhouden het belang van zwarte of niet-witte kunstenaars en hun onderwerpen zich tot het racisme, exotisme en ‘tokenisme’ in de veelal witte kunstwereld en haar discours?

FREDERICK_CALMES_BAM.png
Frederik Calmes

During the entire month of September and for several weeks thereafter, there will be a special exhibition on view at the gallery CBK Zuidoost. Mental! deals with the various levels and forms of mental slavery. These generally have their origin in the Westerns colonialism and the slavery that is part thereof. Among other things, these systems form the basis for the way in which our economy is organized, how social classes relate to one another, how we deal with differences in sex and with gender, prevailing beauty ideals, and they are the birthplace of the current concepts about race and racism. How do the interests of black or non-white artists and their designs relate to racism, exoticism and ‘tokenism in the mostly white art world and its discourse?

airich 3.jpg

AiRich

+++

70836192_2881979535163425_4628396215757701120_n

FOTO’S/PHOTOS ©CBK Zuidoost

This text was previously published in the inflight magazine for Surinam Airways, Sabaku 60, August-September-October 2019.

Sabaku 60 Dutch Highlights Mental

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s