‘Bezielde lijnen’. A duo exhibition of visual artists Rinaldo Klas and Maartje Jaquet

What: Bezielde lijnen. A duo exhibition of visual artists Rinaldo Klas and Maartje Jaquet – (Facebook Event)

When: Thursday, October 3, 2019, 19:00-21:00 hrs. The exhibition is open from October 04 until November 02. Opening hours: Monday thru Friday, 08:00-16:30 hrs and on Saturday, 08:30-13:30 hrs. Also open in the evenings on Friday the 4th and Saturday the 5th of October, from 19:00-21:00 hrs.

Where: Readytex Art Gallery (RAG) (also on Facebook), Steenbakkerijstraat 30, Paramaribo, Suriname

70556141_2841062802612002_5431955287982473216_n

Readytex Art Gallery (RAG) opens a special new duo exhibition on October 3rd. Bezielde lijnen shows the surprising results of the synergy between two artists who have been connected as friends and colleagues for ten years now: Rinaldo Klas in Suriname and Maartje Jaquet from Amsterdam.

When Maartje Jaquet entered the gardens of the Nola Hatterman Art Academy during her first time in Suriname ten years ago, in order to make a film about leafcutter ants – which she had never seen before – she was approached by the academy’s director Rinaldo Klas. He wanted to know who the unannounced visitor was, and what she was doing there. This encounter led to a lasting connection between the two artists and they have since kept each other informed about the developments their careers and their personal lives. They found common ground in their work through their use of lines. Both artists use simple lines to try to capture the deeper essence of that which they record. For Rinaldo that is the soul of nature and for Maartje the soul of the people that she portrays. They also share their commitment to nature and the environment and will, especially for this exhibition, make a joint art work in which this will be the central theme.

In the past Maartje Jaquet often worked with film and photography. During her stay in Suriname in 2009 for example, she made so-called One Minute videos of her impressions. In recent years she has been focusing more on drawing and painting people with pen, pencil and watercolor. She enjoys making quick sketches of people in public spaces, such as at the market, the library or in stores, with the common thread being the diversity and at the same time the unity of the people. She subsequently completes the sketches with watercolors. In this exhibition she shows a number of portraits that she made during a residency at the Centrum voor Beeldende Kunst in Amsterdam Zuidoost, in 2017. Especially for Bezielde lijnen Maartje also made a number of portraits of people in Paramaribo, most of them at the Waterkant.

Rinaldo Klas is a well-known Surinamese visual artist. Since the nineties, the main theme of his work is the great effect that human intervention has on the environment. For Bezielde Lijnen he created figurative monoprints and acrylic paintings. The common ground between him and Maartje, the use of lines in their work, is clearly visible in the dynamics of the lines in the monoprints of people. In his colorful acrylic paintings Rinaldo expresses his involvement with people and the environment.

ei.jpg
Rinaldo Klas, Bezielde lijnen, 2019 / Maartje Jaquet, Vrouw met oorknopje, 2017
In Readytex Art Gallery (RAG) opent op donderdag 3 oktober een bijzondere nieuwe duo-expositie. Bezielde lijnen toont het verrassende resultaat van de synergie tussen twee kunstenaars die nu tien jaren als collega’s en vrienden met elkaar verbonden zijn: Rinaldo Klas in Suriname en Maartje Jaquet uit Amsterdam.
Toen Maartje Jaquet tien jaar geleden tijdens haar eerste verblijf in Suriname de tuin van de Nola Hatterman Art Academy inliep om een filmpje te maken van draagmieren – die ze nooit eerder had gezien – werd ze aangesproken door de toenmalige directeur Rinaldo Klas. Hij wilde weten wie de onaangekondigde bezoekster was en wat ze daar deed. Deze ontmoeting leidde tot een blijvende verbinding tussen de twee kunstenaars, waarbij ze elkaar op de hoogte hielden van ontwikkelingen in hun werk en persoonlijk leven. In hun werk bleken er enkele raakvlakken te zijn, waaronder vooral in hun gebruik van lijnen. Beiden trachten met simpele lijnen het diepere te vangen van hetgeen ze vastleggen. Bij Rinaldo is dat de ziel van de natuur en bij Maartje de ziel van de mensen die zij portretteert. Zij delen ook hun engagement voor milieu en natuur en zullen daarom speciaal voor deze expositie een gezamenlijk kunstwerk maken waarbij dit thema centraal staat.
Maartje Jaquet heeft in het verleden veel met film en fotografie gewerkt. Zo maakte zij tijdens haar verblijf in Suriname in 2009 zogenoemde One Minute videos van haar impressies. De afgelopen jaren is zij zich gaan richten op het tekenen en schilderen van mensen met pen, potlood en aquarel. Ze maakt graag snelle schetsen van mensen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld op de markt, in de bibliotheek of een winkel, met als rode draad de diversiteit en tegelijkertijd eenheid van de mensen. De schetsen werkt zij later uit als aquarel. Op de expositie is een aantal portretten te zien die zij in 2017 maakte tijdens een residency bij het Centrum voor Beeldende Kunst in Amsterdam Zuidoost. Speciaal voor Bezielde lijnen heeft Maartje in Paramaribo ook mensen geportretteerd, aan de Waterkant.
Rinaldo Klas is een gevestigd Surinaams kunstenaar. Centraal thema in zijn werk sinds de jaren negentig is het grote effect van het ingrijpen door de mens op het milieu. Voor Bezielde Lijnen maakte hij figuratieve monoprints en acrylschilderijen. Het raakvlak van hem en Maartje, het lijnenspel van hun werk, is duidelijk zichtbaar in de dynamiek van de lijnen in de monoprints van mensen. In de kleurrijke acrylschilderijen geeft Rinaldo uiting aan zijn betrokkenheid bij mens en milieu.
+++
70981774_10218662187281775_8145941527437246464_n
Preparing for the exhibition ‘Bezielde lijnen’. That includes Maartje Jaquet and Rinaldo Klas being interviewed by Henk van Vliet in ‘In the Spotlight’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s