Lilian Abegg celebrates 70th birthday – January 28, 2021

Visual artist Lilian Abegg was born on January 28, 1951, in Breda, The Netherlands. Today, January 28, 2021, she celebrates her 70th birthday. congratulations!

We are happy to share a piece about Lilian Abegg that was written for the book Talent. Uit de kunstcollectie van de Centrale Bank van Suriname. This book was written by Marieke Visser on the occasion of the 50th anniversary of the CBvS, in 2007.

Lilian Abegg has reached a phase in life in which she will be able to bring her artistic talents out into the open. When faced with the dilemma to choose between motherhood and/or a career she chose motherhood. ‘In the end, fame and money are of minor importance in one’s development as a human being; in fact fame and money may even become a major obstacle in one’s personal development. The purpose of life is to enhance one’s consciousness, not one’s material environment.’ To Lilian Abegg, the essence of art is to animate matter, to give it substance. ‘One can only do so if one dares to face life in all its facets with eyes wide open.’

Airplay, monoprint, 90x70cm, 1997

Through her works of art Lilian Abegg attempts to find out how she may “open” the subtle layers of consciousness of mankind. ‘A human being is not only a physical body, but also a series of invisible levels of consciousness on an atomic scale. In the future it will become possible as a result of the gigantic technological developments to make people experience another perception of their environment. Science and art will become more and more intertwined. Artists are high level scientists. They use not only the rational side of the human body, the left-hand side of the brain, but also the universal knowledge on a large scale: the right-hand side of the human brain, the inward eye and the core of all life. Inspiration comes “through” when the artist can switch off all thoughts. Someone looking at a worldly object, like for instance a flower, will be limited in his/her experience. It creates a definitive association.’ Lillian Abegg aims at creating more space for her audience in their perception of their environment through her geometric style.

Tayawiri, gouache on canvas, 90x70cm, 1997

I am

One

A leaf

On a tree

A silence

In the silence

An eye

Within the eye

A secret

Within the secret

Bhai, 1982

(From: ‘Vindu’ by Bhai. Paramaribo, nv drukkerij eldorado, 1982)

+++

Enjoy the photo album of Lilian Abegg’s third solo exhibition here.

+++

Beeldend kunstenaar Lilian Abegg is geboren op 28 januari 1950 in Breda, Nederland. Vandaag, 28 januari 2021, viert zij haar 70ste verjaardag. Sranan Art Xposed zegt: ‘Van harte gefeliciteerd Lilian! En nog vele na deze!’

Met veel genoegen delen we hier een tekst over Lilian Abegg die geschreven is voor het boek Talent. Uit de kunstcollectie van de Centrale Bank van Suriname. Dit boek is geschreven door Marieke Visser ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de CBvS, in 2007.

Voor Lilian Abegg is er een levensfase aangebroken waarin zij haar kunstenaarsschap meer naar buiten zal kunnen brengen. In het dilemma moederschap en/of carrière, heeft zij gekozen voor het moederschap. ‘Roem en geld zijn uiteindelijk ondergeschikt aan je ontwikkeling als mens; roem en geld kunnen zelfs een groot struikelblok vormen in je individuele ontwikkeling. Het leven is bedoeld om je bewustzijn te vergroten en niet je materiële omgeving.’ De essentie van kunst is volgens Lilian Abegg de materie te kunnen bezielen, inhoud te kunnen geven. ‘Dit kan alleen indien je met een open oog het leven in al haar facetten durft te aanschouwen.’

Luchtspel, monodruk, 90x70cm, 1997

Met haar kunstwerken onderzoekt Lilian Abegg hoe zij de subtielere bewustzijnslagen van de mens kan ‘openen’. ‘Een mens bestaat niet alleen uit een fysiek lichaam, maar ook uit onzichtbare bewustzijnsniveaus op atomaire schaal. In de toekomst zal men, onder meer door de gigantische technologische ontwikkeling, de mens andere belevingswerelden kunnen laten ervaren. Wetenschap en kunst zullen steeds meer met elkaar verweven worden. Kunstenaars zijn wetenschappers op hoog niveau. Zij werken niet alleen met de rationele kant van de mens: de linker hersenshelft, maar met universele kennis op grote schaal: de rechter hersenshelft van de mens, het oog dat naar binnen kijkt en de kern van alle leven bevat. Inspiratie komt “door”, zodra je het denken kunt uitschakelen. Het zien van een werelds voorwerp, zoals bijvoorbeeld een bloem, beperkt de toeschouwer in haar ervaring. Het geeft een definitieve associatie.’ Met haar abstracte geometrische vormgeving wil Lilian Abegg de toeschouwer meer ruimte geven in hun belevingswereld.

Tayawiri, gouache op doek, 90x70cm, 1997

Ik ben

Een éénling

Een blad

Aan een boom

Een stilte

In de stilte

Een oog

Binnen het oog

Een geheim

Binnen het geheim

Bhai, 1982

(Uit: ‘Vindu’ door Bhai. Paramaribo, nv drukkerij eldorado, 1982)

+++

Bekijk het foto-album van Lilian Abeggs derde solotentoonstelling hier.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s