A new exciting exhibition in Readytex Art Gallery (RAG): ‘Udan Liris’ by Sri Irodikromo

What: Udan Liris, solo exhibition by Sri Irodikromo

When: Friday November 12th until Saturday December 4th, 2021, during the regular opening hours from Monday-Friday from 8:00 am-4:30 pm, and on Saturday from 8:30 am-1:30 pm. In accordance of course, with the COVID-19-measures.

Where: Readytex Art Gallery (RAG)

On Friday November 12th, 2021, Readytex Art Gallery (RAG) presents Udan Liris, a special solo exhibition by versatile artist Sri Irodikromo. In this exhibition Sri reveals work in a more earthy, intuitive and organic visual language, guided by a strong fascination with natural materials and a deeper engagement with the history of her paternal ancestors.

This exhibition is the second art manifestation within the year-long project ALAKONDRE: A space in time, under the direction of Curator-in-Residence and artist Miguel E. Keerveld, who also enables other artists to take on the curatorship role. The lead curator for Udan Liris is colleague-artist Kurt Nahar. Through his involvement and insights, viewers are guaranteed a unique and exciting presentation of the new art collection of Sri Irodikromo.
For this exhibition, Sri delves more and deeper than ever into the history and the culture of her Javanese heritage. Her urge to intensify her research and increasingly incorporate the culture of her ancestors from her father’s side into her art, has gradually become more visible in recent times. And although this personal theme is even more prominent in her new collection, she portrays it in a much more subdued color palette and in a style that tilts more towards abstraction and a freer form of expression.

But what makes her work particularly surprising, are her research into and her experiments with, new and organic materials. It is indeed the use of these materials, among which especially coffee, but also turmeric, bluing (laundry blue), charcoal, wax, ‘pemba’ and strips of black cotton, that so aptly brings to light the historical and the spiritual bond with her ancestors. Sri takes information and elements from her history and gradually brings them – layer upon layer, either strongly diluted or thicker, sometimes deliberately but mostly intuitively and experimentally – to life in her work. Warm earthy hues, translucent images, batik stamps, subtle line drawings, bold stitching, and also old rusty nails and wire, they all contribute to the layering of material, but also to the layering in associations and feelings that the work portrays and evokes.
With her new collection Sri Irodikromo appears to be entering a new path in her artistic career. A path that reveals a very personal direction and depth. The result of an almost inevitable development that has come over her gradually, gently, yet persistently and thoroughly, like Udan Liris … soft rain.

+++

Op 12 november opent de solo-expositie van Sri Irodikromo in Readytex Art Gallery (RAG), Udan Liris, een expositie waarin deze veelzijdige kunstenares verrast met kunstwerken in een meer aardse, intuïtieve en organische beeldtaal, aangestuurd door een grote fascinatie met natuurlijke materialen en een diepere betrokkenheid bij de geschiedenis van haar voorouders van vaderszijde.

De solo-expositie van Sri Irodikromo is de tweede kunstmanifestatie binnen het jaarlang project ALAKONDRE: A space in time, onder leiding van Curator-in-Residence en kunstenaar Miguel E. Keerveld, waarbij ook andere kunstenaars van de galerie in het curatorschap betrokken worden. Voor Udan Liris is het collega-kunstenaar Kurt Nahar die als curator samen met Sri, voor een prachtige presentatie van haar nieuwe collectie kunstwerken zorgdraagt. Voor deze expositie duikt Sri meer en dieper dan ooit, in de geschiedenis en cultuur van haar Javaanse afkomst. Haar drang naar intensivering van haar onderzoek, en om meer van haar cultuur in haar kunst te verwerken, werd in de afgelopen periode geleidelijk aan steeds zichtbaarder. En hoewel dit persoonlijke thema in de nieuwe collectie nog nadrukkelijker de boventoon voert, verbeeldt zij het in een veel minder fel kleurenpalet dan gebruikelijk en in een stijl die meer neigt naar abstractie en een vrijere vorm van expressie.

Maar het zijn vooral ook haar onderzoek naar en experimenten met nieuwe en organische materialen die het werk zo verrassend maken. Het zijn inderdaad die materialen, waaronder vooral koffie, maar ook kurkuma, blauwsel, houtskool, was, pemba en reepjes zwarte katoen, die de historische en spirituele band met de cultuur van haar voorouders zo treffend aan het licht brengen. Sri grijpt naar informatie en elementen uit haar geschiedenis en brengt ze – laag op laag, sterk verdund of juist dikker, soms bewust maar meestal intuïtief en experimenteel – geleidelijk aan tot leven in haar werk. Warme aardetinten, doorschijnende doeken, batik stempels, subtiele lijntekeningen, grote naaisteken, en ook oude roestige spijkers en ijzerdraad, ze dragen allemaal bij aan die gelaagdheid van materiaal, maar ook de gelaagdheid in de associaties en gevoelens die het werk uitbeeldt en oproept.
Met haar nieuwe collectie lijkt Sri Irodikromo een nieuwe weg in haar artistieke carrière in te slaan. Een weg die een heel persoonlijke richting en diepgang laat zien. Het resultaat van een ontwikkeling die geleidelijk aan, zachtjes, maar toch aanhoudend en doordringend, over haar heen lijkt te zijn gekomen, net als Udan Liris … zachte regen.

+++

+++

Readytex Art Gallery (RAG)

Address: Steenbakkerijstraat 30, Paramaribo, Suriname

Phone: ++597 421 750
Mobile: ++597 894 5911 (WhatsApp)
Email: 
info@readytexartgallery.com

Website: www.readytexartgallery.com

Artsy: www.artsy.net/readytex-art-gallery

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s