‘Threads of Identity’, A solo exhibition by Shaundell Horton

What: Threads of Identity, a solo exhibition by Shaundell Horton

When: Friday July 8th, 2022, until Saturday July 30th, 2022, during the regular opening hours from Monday-Friday from 8:00 am-4:30 pm, and on Saturday from 8:30 am-1:30 pm. In accordance of course, with the COVID-19-measures.

Where: Readytex Art Gallery (RAG), Steenbakkerijstraat 30, Paramaribo, Suriname

Threads of Identity by Shaundell Horton is the first solo exhibition of this visual artist in Readytex Art Gallery (RAG). This special exhibition is part of our larger ALAKONDRE: A Space in Time project and within that framework, the designated curator is artist Miguel Keerveld.

The majority of the new artworks that Shaundell Horton presents in Threads of Identity, reflect her own mixed identity. “Not the identity that people might think to recognize from the outside, but the identity that is formed from within, not only by my origin, but also by everything else I take along from my surroundings and my life experiences.” Because although her country of birth Guyana, plays an important role in her art and in the shaping of her identity, her youth and life in Suriname are also of great influence on everything that she creates. The used teabags, the embroidery and crocheted doilies that she often incorporates in her work, are clear references to the British influences in her heritage. But these literal Threads of Identity are increasingly fused with other visual elements that ultimately form the threads of a much broader narrative. For this exhibition, for example, she makes abstract masks in which she combines ceramics and crocheting. Perhaps the clay that she uses there has something to do with an earthier component, with the soil of the country that she currently considers her home? And the various colors of the threads used to crochet, perhaps with the rich cultural diversity in our beautiful Alakondre Suriname?

In a series of large portraits, in which she would normally apply used teabags to the entire background in a collage technique, she now purposely leaves a significant amount of empty white space. For Shaundell, this white space symbolizes the space that she allows herself to remain receptive to new impressions and influences. A space that thus gives her the opportunity to enrich, expand and strengthen her art as well as her identity. And looking at the other works in the exhibition, it seems as if Shaundell also wants to create a space for the Threads of Identity of others all over the world, so that they may also openly and respectfully entangle or unite themselves with those of any and all others.

Please note: On Saturdays there will be guided tours of the exhibition. If you would like to join, please register in advance by WhatsApp: +597 894 5911 or email: info@readytexartgallery.com.

+++

+++

Threads of Identity is de eerste solo-expositie van Shaundell Horton in Readytex Art Gallery (RAG). Deze bijzondere tentoonstelling maakt deel uit van het grotere ALAKONDRE: A Space in Time-project en binnen dat kader is kunstenaar Miguel Keerveld deze keer de aangewezen curator.

De meeste van de nieuwe kunstwerken die Shaundell Horton in Threads of Identity presenteert, zijn een reflectie van haar eigen versmolten identiteit. “Niet de identiteit die men van buitenaf denkt te herkennen, maar de identiteit die van binnenuit gevormd wordt niet alleen door mijn afkomst, maar ook door alles dat ik meeneem uit mijn omgeving en levenservaring.” Want hoewel haar geboorteland Guyana een belangrijke rol speelt en in haar kunst en in de vorming van haar identiteit, zijn ook haar jeugd en leven in Suriname van grote invloed op alles dat zij creëert. Zo zijn de gebruikte theezakjes, het borduurwerk en de gehaakte doekjes die zij vaak in haar werk incorporeert een duidelijke referentie naar de Britse invloed in haar afkomst. Maar die letterlijke Threads of Identity zijn steeds vaker versmolten met andere beeldelementen die de draden vormen van een veel bredere conversatie. Zo maakt ze voor deze expositie abstracte maskers die een combinatie zijn van keramiek en haakwerk. Wellicht heeft de klei die ze gebruikt iets te maken met de aardse component, met de grond van het land dat nu haar thuis is? En de verschillende kleuren van het haakwerk misschien met de rijke culturele diversiteit in ons mooie Alakondre Suriname?

In een serie grote portretten laat zij op de achtergrond, die ze meestal in een collagetechniek volledig met gebruikte theezakjes bedekt, nu heel bewust lege witte ruimtes staan. Die witte ruimte symboliseert voor Shaundell de ruimte die zij zichzelf gunt om open te staan voor nieuwe indrukken en invloeden. Een ruimte die haar in de gelegenheid stelt om haar kunst en haar identiteit te verrijken, verruimen en versterken. En kijkend naar de andere werken in de tentoonstelling, lijkt Shaundell ook ruimte te willen creëren voor de Threads of Identity van anderen, waar ook ter wereld, zodat ook die zich open en respectvol kunnen verstrengelen of verenigen met die van ieder ander.

NB: Op de zaterdagen worden er tussen 10:00 en 12:00 uur rondleidingen gegeven door de expositie. Graag vooraf registreren via WhatsApp: +597 894 5911 of e-mail: info@readytexartgallery.com.

+++

TEXT Press release Readytex Art Gallery (RAG)

PHOTOS Courtesy Readytex Art Gallery (RAG)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s