‘BIGI SPIKRI’, exhibition in Readytex Art Gallery (RAG)

What: BIGI SPIKRI, an exhibition curated by Sri Irodikromo

When: Opening Thursday October 6th, 2022, 19:30-21:00 hrs. Friday October 7th, 2022, until Saturday October 29th, 2022, during the regular opening hours from Monday-Friday from 8:00 am-4:30 pm, and on Saturday from 8:30 am-1:30 pm.

Where: Readytex Art Gallery (RAG), Steenbakkerijstraat 30, Paramaribo, Suriname

Reinier Asmoredjo, Mama bobi, 2021

In October, Readytex Art Gallery (RAG) presents yet another fascinating and new group exhibition. It is the last in the series of three for which Sri Irodikromo has been assigned the role of curator. In BIGI SPIKRI (large mirror) Sri highlights, as she always does, our various cultures and traditions, but this time she places the emphasis on how they are manifested through different types of head coverings.

In Sri’s search for a theme for her last curatorial task within the ALAKONDRE: A Space in Time project, the focus on the subject of headdress, took shape gradually. An important factor was the work of visual artist Reinier Asmoredjo, whom she had already chosen as ‘Local Master’. In his compositions, women with headscarves or angisa often play a key role, after all. Guest artists Peter Holman and Sarojini Lewis indicated very early on, and independently of each other, that they wanted to present works of art about respectively the angisa and the traditional orhni (veil) of Hindustani women. Thus, the choice for the main theme quickly became clear. In her own art, Sri herself often incorporates graceful head pieces from the Javanese Wajang, Indigenous people with their beautiful headdress and also quite regularly, women in colorful koto and angisa. Another consideration that cannot be ignored nowadays, is the personal, cultural or traditional meaning that is attached to head coverings and the social discussion this leads to in certain communities around the world. In this exhibition for example, the politically and socially critical artist Kurt Nahar shows work that specifically reacts to this issue.

The third guest artist in BIGI SPIKRI is Clerence Ranoesetiko. In addition to Reinier Asmoredjo, Kurt Nahar and Sri Irodikromo herself, other Readytex Art Gallery artists included in the exhibition are: John Lie A Fo, Kenneth Flijders, Kit-Ling Tjon Pian GiLeonnie van Eert, Miguel Keerveld, René TosariRinaldo KlasShaundell Horton and Wilgo Vijfhoven. Their work attests of the important role that artists play in critical dialogues and in the visual documentation and preservation of cultural aspects and elements that are in danger of slowly being lost. It is in that regard, also quite fitting that Sri took her inspiration for the title of the exhibition BIGI SPIKRI from a passage in the beautiful book Angisa Tori by Christine van Russel-Henar. It describes a fashion show in the late 60s, initiated by the nationalist poet Dobru to stimulate appreciation for the traditional creole dress, the koto. Dobru, a word artist who also stood at the basis of the concept of Alakondre, presented the show under the name Bigi Spikri. “This was a significant reference to the Saramacca Street, the neighborhood that was known by this name around 1900. Bigi Spikri, large mirror, took its name from the custom of the women who lived in the backyards there, to often sit outside by the street in the afternoons, to critically appraise all passers-by and then frankly comment on their appearance.” In addition to this wonderful piece of history, for Sri the title also carries a message of self-reflection. “Look at yourself first, before speaking about or judging others.” Because in the BIGI SPIKRI of an Alakondre community, everyone is free to show him or herself as he or she wants, with or without hat, cap, scarf or veil. And how relevant is that message elsewhere in our world today …

In de maand oktober presenteert Readytex Art Gallery (RAG) wederom een boeiende groepsexpositie en wel de laatste in de serie van drie met Sri Irodikromo in de rol van curator. In BIGI SPIKRI (grote spiegel) legt Sri de nadruk op diverse culturen en tradities, maar dan specifiek zoals die uitgedragen oftewel gedragen worden in de vorm van hoofddeksels.

In de zoektocht naar een thema voor haar laatste curatorstaak binnen het ALAKONDRE: A Space in Time project, kwam voor Sri Irodikromo de toespitsing op hoofddeksels geleidelijk aan tot stand. Een belangrijke prikkel was het werk van Reinier Asmoredjo voor wie ze reeds had gekozen als ‘Local Master’. In zijn composities hebben vrouwen met hoofddoeken of angisa immers heel vaak een belangrijke plek. Gastkunstenaars Peter Holman en Sarojini Lewis gaven al heel vroeg en onafhankelijk van elkaar aan, kunstwerken te willen presenteren over respectievelijk de angisa en de traditionele orhnie (sluier) van de Hindostaanse vrouw. De keuze voor het thema was toen snel gemaakt. Zelf incorporeert Sri in haar kunst vaak de sierlijke kroon uit de Javaanse Wajang, Inheemsen met prachtige hoofdtooien en regelmatig ook dames in kleurrijke koto en angisa. Daarnaast is de persoonlijke, culturele of traditionele betekenis van hoofddeksels en de maatschappelijke discussie daaromheen ook zeer actueel. De politiek- en maatschappijkritische kunstenaar Kurt Nahar laat in de expositie werk zien dat daar specifiek op ingaat.

Als derde gastkunstenaar toont ook Clerence Ranoesetiko werk in BIGI SPIKRI. Van Readytex Art Gallery zijn naast Reinier Asmoredjo, Kurt Nahar en Sri Irodikromo zelf, ook kunstwerken opgenomen van John Lie A Fo, Kenneth Flijders, Kit-Ling Tjon Pian GiLeonnie van Eert, Miguel Keerveld, René TosariRinaldo KlasShaundell Horton and Wilgo Vijfhoven. Hun werk getuigt van de belangrijke rol van kunstenaars in kritische dialogen en in de vastlegging en het behoud van culturele aspecten en elementen die langzaamaan verloren dreigen te gaan. Het sluit er dan ook mooi op aan, dat Sri voor de titel van de expositie BIGI SPIKRI geïnspireerd raakte door een passage uit het prachtige boek Angisa Tori van Christine van Russel-Henar. Die passage vertelt over een modeshow eind jaren ’60, die geïnitieerd was door de nationalistische dichter Dobru om de waardering voor de koto te stimuleren. Dobru, een woordkunstenaar die mede aan de basis stond van de Alakondre gedachte, presenteerde de show onder de naam Bigi Spikri. “Dit was een betekenisvolle verwijzing naar de Saramaccastraat, de buurt die rond 1900 onder deze naam bekend stond. Bigi Spikri, grote spiegel, ontleende haar naam aan de gewoonte van de vrouwen die de achtererven daar bewoonden, om vaak in de namiddag buiten op straat te zitten, alle voorbijgangers kritisch te bekijken en er openhartig commentaar op te leveren.” Naast dit mooie stukje geschiedenis, draagt de titel voor Sri ook een boodschap van zelfreflectie met zich mee. “Kijk eerst naar jezelf, voordat je over anderen spreekt of oordeelt.” Want in de BIGI SPIKRI van een Alakondre gemeenschap is eenieder vrij om zich te laten zien zoals hij of zij dat zelf wil, met of zonder hoed, doek, sjaal of sluier. En hoe relevant is die boodschap niet, elders ter wereld vandaag de dag …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s