‘Here and now. Are we in this together?’

What: Here and now. Are we in this together? Curated by Aruna Mungra, Kurt Nahar and Dhiradj Ramsamoedj

When: Until Saturday April 1st, 2023, during the regular opening hours from Monday-Friday from 8:00 am-4:30 pm, and on Saturday from 8:30 am-1:30 pm.

Where: Readytex Art Gallery (RAG), Steenbakkerijstraat 30, Paramaribo, Suriname

+++

For the month of March Readytex Art Gallery (RAG) has a new exhibition on display on the ground floor. It is one that is particularly interesting, as it reflects on the current socio-political situation in our country. Curated by Aruna Mungra, Kurt Nahar and Dhiradj Ramsamoedj, the exhibition, titled Here and now. Are we in this together? raises critical questions about leadership, corruption, favoritism, poverty and the economic downfall, but also about the underlying sense of division that is being fed, and fed on, by our leaders.

On the left: John Lie A Fo, Nothing has changed, mixed media on canvas, 200x150cm, 2017 / PHOTO Courtesy Readytex Art Gallery (RAG)

The scene is poignantly set from the moment you approach the gallery, with a large painting by John Lie A Fo titled Nothing has changed. The imagery reflects on the oppression and exploitation that started with colonialism by the Europeans, and which can still be seen today, think for example of neocolonialism and the way many modern leaders still rule in this day and age. At the same time, it also references the ongoing struggle of the Indigenous for their territorial rights. This work is flanked by two smaller paintings of the same artist, which on the surface display a more positive and playful imagery, but which were chosen by the curators as metaphors for favoritism and poverty. Nearby works from other artists are symbolic of many politicians’ double agendas, often putting personal gains above the well-being of society as a whole. Immediately eye catching among the predominantly black and gray collection in the main hall, is an impressive large triptych by Sunil Puljhun, Tears of a Nation 1-3, in which the artist uses iconic Surinamese imagery to reflect on the dire state of the country’s finances, politics and the faith of the people in a better future.

The exhibition is filled with many other striking artworks selected by the curators because they either directly or metaphorically touch on prevailing issues undermining the progress and the wellbeing of our country. Balancing out the exhibition however, are a number of artworks, by Reinier Asmoredjo and Paul Chang for example, that do reflect hope for a better future together. And quite importantly also, certain pieces chosen for their symbolic call for critical self-reflection, stressing the need for people to work together instead of against each other, to work on their own development and thus make their own contribution to the progress of the country.

So, to join in and learn more about this important dialogue and the choices that the curators made, please visit Here and now. Are we in this together?. The exhibition is on display until Saturday, April 1, 2022.

+++

Gedurende de maand maart heeft Readytex Art Gallery (RAG) een nieuwe expositie op de begane grond. Deze expositie is vooral interessant, omdat hiermee gereflecteerd wordt op de huidige sociaal-politieke situatie in ons land. Samengesteld door de curators Aruna Mungra, Kurt Nahar en Dhiradj Ramsamoedj en getiteld Hier en nu. Staan wij er samen voor? roept de expositie kritische vragen op over leiderschap, corruptie, vriendjespolitiek, armoede en economisch verval, maar ook over onderbuikgevoelens van verdeeldheid die gevoed en vervolgens gebruikt worden door onze leiders.

Sunil Puljhun, Tears of a Nation 1, 2 & 3, 200 × 137 cm

De scène wordt treffend neergezet vanaf het moment dat je de galerie betreedt, met een groot werk van John Lie A Fo getiteld Nothing has changed. Het beeld is een weergave van de onderdrukking en uitbuiting die begon met het kolonialisme door de Europeanen en die nog steeds aanwezig is in het heden, denk aan neokolonialisme, maar ook aan hoe vele moderne leiders nog steeds regeren vandaag de dag. Tegelijkertijd kan het ook gerelateerd worden aan de situatie van de Inheemsen toen en nu, en aan hun voortdurende strijd voor de erkenning van hun grondenrechten. Dit werk wordt geflankeerd door twee kleinere schilderijen
van dezelfde kunstenaar, die op het eerste gezicht een meer positieve en speelse beeldtaal lijken te hebben, maar die door de curators gebruikt worden als metaforen voor vriendjespolitiek en armoede. Omliggende werken van andere kunstenaars zijn symbolische referenties naar politici en hun dubbele agenda’s en de manier waarop ze vaak eigen gewin vooropstellen aan het belang van de totale gemeenschap. Onmiddellijk in het oog springend in de grotendeels zwart en grijs ingerichte grote zaal, is een indrukwekkend groot drieluik van Sunil Puljhun, Tears of a Nation 1-3, waarin de kunstenaar iconische Surinaamse beelden gebruikt om te verwijzen naar de trieste staat van het land met betrekking tot de economie, politiek en het geloof van het volk in een betere toekomst.
De expositie is gevuld met vele andere opvallende kunstwerken die door de curators geselecteerd zijn omdat zij direct of symbolisch ingaan op heersende kwesties die het welzijn en de vooruitgang van ons land ondermijnen. De expositie wordt echter ook in balans gehouden door kunstwerken van bijvoorbeeld Reinier Asmoredjo en Paul Chang, die wel reflecteren op hoop voor een betere toekomst samen. En heel belangrijk zijn enkele werken die gekozen zijn voor hun symbolische oproep tot kritische zelfreflectie en die benadrukken dat mensen met elkaar moeten samenwerken in plaats van tegen elkaar; dat het volk moet werken aan zijn eigen ontwikkeling om zodoende ook zelf bij te dragen aan de opbouw van ons land.
Om mee te doen en meer te ontdekken over deze belangrijke dialoog en de keuzes van de curators, moet u beslist een bezoek brengen aan de expositie Hier en nu. Staan wij er samen voor?. De expositie is geopend tot en met zaterdag 1 april 2022.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s